Autoregistering

Vi registrer bilen mens du venter

Som Autoregforhandler godkjent av Statens Vegvesen kan vi selv registrere biler uten å måtte gå veien om en trafikkstasjon. Dette gir fleksibilitet i forhold til når registreringer kan skje. Det betyr at vi registrerer bilen for deg mens du venter.